Cách viết bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 mới nhất 2021

Cách viết bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 mới nhất 2021 là mẫu bản tự kiểm điểm dành cho đảng viên vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, sinh con thứ 3. Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên này nêu rõ nguyên nhân sai phạm, hình thức xử phạt, quy chế xử lý…. Cùng chúng tôi tham khảo về mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 dưới đây nhé.

Cách viết bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 mới nhất 2021

Khi nào Đảng viên sẽ bị làm bản kiểm điểm về việc sinh con thứ 03

So với việc người dân không được sinh con thứ 03 thì việc Đảng viên sinh con thứ 03 được quy định chặt chẽ và hơn nữa có hình thức xử lý rõ ràng. Việc sinh con thứ 03 của Đảng viên được thể hiện nếu không thuộc một trong những tình huống được ghi nhận tại Điều 03 của Quy định 05-QĐi/TW 2018, cụ thể như sau:

Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3

Nội dung cơ bản của mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 như sau:

ĐẢNG BỘ ………………………………..

Chi bộ: ……………………………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh: …………………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………

Ngày vào Đảng: ………………………………………………….. Ngày chính thức: ……………..

Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:

– Hiện nay tôi đã vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình: sinh con thứ 3.

– Nguyên nhân sai phạm: Tôi đã thực hiện kế hoạch hóa gia đình bằng biện pháp đặt vòng thế nhưng vẫn mang thai ngoài ý muốn. Vì lý do sức khỏe không bảo đảm, ảnh hưởng đến tính mạng nên tôi không thể thực hiện biện pháp phá thai. Vì thế tôi đã sinh con thứ 3.

– Về hình thức xử phạt đối với trường hợp sinh con thứ 3 tại Điều 5 Quy chế xử lý kỷ luật công chức, viên chức Bộ tài chính vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình (được ban hành kèm theo Quyết định số 1531/QĐ-BTC ngày 23/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) hình thức kỷ luật như sau:

– Hình thức kỷ luật “Khiển trách”: áp dụng đối với các công chức, viên chức sinh con thứ 3.

– Với quy chế xử lý kỷ luật đã được ban hành, bản thân tôi tự nhận hình thức kỷ luật: Khiển trách.

Tôi xin hứa sẽ không tái phạm vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình đã được quy định.

…………….., ngày … tháng … năm …

Người viết kiểm điểm

Download tải mẫu hướng dẫn cách viết bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 Tại đây

Trên đây là mẫu cách viết bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 mà chúng tôi muốn giới thiệu gửi tới bạn đọc. Các bạn đọc có thể tham khảo thêm các bài viết liên quan về thủ tục hành chính tại theheso.vn.

Tháng Năm 27, 2021 • Mẹo Hay • Tag: