Cách viết đơn xin chuyển trường cho giáo viên 2021

Cách viết đơn xin chuyển trường cho giáo viên mầm non, tiểu học, THCS & THPT hay còn gọi đơn xin thuyên chuyển công tác giáo viên 2021 được sử dụng khi các giáo viên, cán bộ trong trường muốn chuyển vị trí công tác từ địa điểm này sang địa điểm khác, đơn vị công tác này sang đơn vị công tác khác, chuyển giữa các trường trong một huyện/tỉnh phù hợp làm việc và điều kiện thực tế của bản thân. Theheso.vn gửi tới bạn đọc các biểu mẫu đơn xin chuyển trường của giáo viến dưới đây.

Cách viết đơn xin chuyển trường cho giáo viên 2021

Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác 1

PHÒNG GD&ĐT….

Trường……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gửi: – UBND Huyện…………………….

– Phòng Nội vụ huyện………………………….

– Phòng GD&ĐT huyện………………………….

– BGH Trường………………………………………..

Tên tôi là: …………………………………

Sinh ngày: ……tháng …….năm ………..

Giới tính:………………

Quê quán: ………………………

Nơi thường trú: ……………………………………

Ngày, tháng, năm vào ngành:………………………

Đơn vị công tác: Trường …………………………………

Chức vụ:…………………………………………………….

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: …………………………………

Lí do tôi làm đơn này xin trình bày các cấp có thẩm quyền và BGH Trường……………. như sau: Thực hiện theo quyết định điều động phân công công tác của Trưởng phòng Giáo dục …………….. từ ngày…………. tôi được giảng dạy tại Trường…………… Trong những năm tôi công tác từ ………..đến nay tôi luôn giảng dạy nhiệt tình, chấp hành tốt quy chế chuyên môn của nhà trường, phòng Giáo dục và Đào tạo đề ra, chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước. Nay vì điều kiện gia đình gặp nhiều khó khăn: Cha, mẹ già hay đau ốm không ai chăm sóc, con còn nhỏ không người trông coi.

Để thuận tiện trong công tá cũng như được chăm sóc cha mẹ già trong lúc đau ốm. Nay tôi viết đơn này kính mong các cấp có liên quan xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ và xét duyệt cho tôi chuyển công tác về quê hương. Tôi xin hứa sẽ chấp hành tốt mọi nội quy và quy định cảu nhà trường cũng như phòng GD&ĐT đề ra.

Nơi chuyển công tác về: …………………………

Tôi xin kèm theo đơn bộ hồ sơ chuyển vùng công tác.

Rất mong các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết cho tôi được thuyên chuyển công tác theo nguyện vọng.

Tôi xin trân thành cảm ơn!

…………….., Ngày ….tháng …..năm….

Thủ trưởng trực tiếp sử dụng công chức, viên chức xác nhận

Người viết đơn

Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác của giáo viên số 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gửi (1): …………………….……………

Tên tôi là: …………………………………………………… Giới tính:………………

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:…………………………………..

Nơi sinh (2): …………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú (3):………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay (4): ……………………………………………………………

Trình độ chuyên môn (5):……………………………………………………………….

Đơn vị công tác hiện nay (6):………………………………………………………….

Chức vụ, công việc đang đảm nhiệm (7): …………………………………..

Quá trình công tác của bản thân (8):

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Lý do xin chuyển công tác (9):

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị xin chuyển đến (10):……………………………………………………………..

Tôi cam đoan sẽ chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy định và hoàn thành công việc bàn giao cho đơn vị đang công tác đầy đủ và đúng hạn.

Kính đề nghị (11)…………………………. xem xét, chấp thuận cho tôi được chuyển công tác theo nguyện vọng.

Tôi xin chân thành cám ơn.

Ý kiến của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp

(Ký, ghi rõ họ tên)

…….., ngày…….. tháng…… năm ……..

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác giáo viên số 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gửi:– Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo …………………………………

– Thủ trưởng đơn vị, Trưởng Phòng Giáo dục Quận, Huyện

– Phòng Tổ chức – Hành chính

– Lãnh đạo

Họ và tên:…………………………………………………………….Nam…………Nữ…………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………

Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………………

Văn bằng chuyên môn:……………………………………………………………………………………

Giáo viên môn:………………………………………………………………………………………………

Năm vào ngành:…………………………….. Năm bổ nhiệm ngạch:…………………………………

Chức vụ, công việc đang làm:……………………………………………………………………………

Nhiệm sở xin chuyển đến:…………………………………………………………………………………

1/………………………………………………………………………………………………………….

2/………………………………………………………………………………………………………….

Lý do thuyên chuyển:……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của nhà trường và hoàn thành công việc bàn giao cho đơn vị đang công tác đầy đủ và đúng hạn.

Trân trọng cảm ơn./.

Ngày……. tháng…… năm 20……
Ý kiến của Thủ trưởng đơn vịNgười làm đơn
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Hồ sơ xin thuyên chuyển công tác ngành giáo dục

Mỗi trường sẽ có yêu cầu khác nhau, tuy nhiên các giấy tờ cơ bản bắt buộc phải chuẩn bị cần có:

– Đơn xin chuyển công tác có sự đồng ý của người quản lý, thủ trưởng đơn vị;

– Văn bản đồng ý tiếp nhận của nơi chuyển đến;

– Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận (Xác nhận của trưởng cơ quan, đơn vị nơi giáo viên đang làm việc)

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ;

– Bản sao hộ khẩu.

Với công chức, viên chức, giáo viên còn cần bổ sung thêm:

– Bản sao quyết định bổ nhiệm vào ngạch;

– Bản sao quyết định hệ số lương, quyết định nâng lương,…

Download tải mẫu hướng dẫn cách viết đơn xin chuyển trường cho giáo viên mần non, tiểu học, THCS, THPT Tại đây

Trên đây là những mẫu đơn xin chuyển trường của giáo viên các cấp được viết khi bạn đang muốn xin thay đổi từ trường học này sang trường học khác để công tác thuận tiện hơn. Các bạn đọc có thể tham khảo thêm các bài viết liên quan về thủ tục hành chính tại theheso.vn.

Tháng Năm 23, 2021 • Mẹo Hay • Tag: