Cách viết đơn xin đăng ký kết hôn trong ngành công an 2021

Cách viết đơn xin đăng ký kết hôn trong ngành công an 2021 là một trong những biểu mẫu không thể thiếu trong nghành công an. Việc kết hôn trong ngành công an được quy định rất rõ ràng, cụ thể trong các điều luật về kết hôn với chiến sĩ công an nhân dân. Chính vì thế mà tất cả các cá nhân làm việc trong ngành này đều phải nghiêm chỉnh chấp hành theo quy định và việc chuẩn bị mẫu đơn xin kết hôn trong ngành công an là rất cần thiết. Các thông tin cần trình bày là thông tin về người làm đơn, thông tin về đối tượng kết hôn, đơn vị làm việc của 2 người. Cùng chúng tôi tham khảo nhé.

Cách viết đơn xin đăng ký kết hôn trong ngành công an 2021

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin kết hôn trong ngành công an như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–
ĐƠN XIN KẾT HÔN

Kính gửi: ……………………………………………..

Tôi tên: …………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ……. tháng ….. năm ….. Dân tộc: ………………. Tôn giáo: ………………………

Cấp bậc: ……………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………

Đơn vị: ………………………………………………………………………………………………………

Tạm trú: …………………………………………………………………………………………………….

Tình trạng hôn nhân: ……………………………………………………………………………………..

Qua quá trình tìm hiểu cô ……………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ……….. tháng … năm ….. Dân tộc: …………………. Tôn giáo: ……………………

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………….

Cơ quan đơn vị: ……………………………………………………………………………………………

Quê quán: ……………………………………………………………………………………………………

Thường trú: …………………………………………………………………………………………………

Tình trạng hôn nhân: ………………………………………………………………………………………

Họ tên cha: ……………………………….., sinh năm: ……………… nghề nghiệp: ………………

Họ tên mẹ: ……………………………., sinh năm: …………., nghề nghiệp: ………………………

Sau thời gian tìm hiểu, tôi và cô ……………………………………. thấy đủ điều kiện cùng nhau xây dựng gia đình và được sự đồng ý thống nhất cho phép của gia đình hai bên. Nay tôi viết đơn này kính trình lên thủ trưởng các cấp xem xét và tạo điều kiện.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……….., ngày…tháng…năm…
TM. THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký và ghi rõ họ tên)
BÊN NAM
(Ký và ghi rõ họ tên)
BÊN NỮ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Download tải mẫu hướng dẫn cách viết đơn xin đăng ký kết hôn trong ngành công an Tại đây

Trên đây là mẫu đơn xin đăng ký kết hôn ngành công an – tờ khai đăng ký kết hôn trong ngành công an, người làm đơn cần ghi rõ các thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, tôn giáo, cấp bậc, chức vụ, đơn vị công tác, tình trạng hôn nhân của mình tại thời điểm làm đơn. ác bạn đọc có thể tham khảo thêm các bài viết liên quan về thủ tục hành chính tại theheso.vn.

Tháng Năm 22, 2021 • Mẹo Hay • Tag: