Cách viết đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam 2021

Cách viết đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam hay chế độ thai sản của chồng 2021 là mẫu đơn được cá nhân hay tổ chức doanh nghiệp lập ra và gửi tới cơ quan cấp trên có thẩm quyền để xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam khi họ có tham gia bảo hiểm xã hội có thời gian và giúp đỡ công việc nhà chăm sóc cho vợ mới sinh. Theheso.vn gửi tới bạn đọc mẫu viết đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam dưới đây nhé.

Cách viết đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam 2021

Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi: – Ban Giám đốc Công ty ……………(1)

– Phòng hành chính nhân sự

– Trưởng bộ phận …………..……… (2)

Tên tôi là:………………………..……..…………………………Sinh ngày…………………….

Chức vụ:………………………………………………….….. Vị trí công tác:…………………….

Số CMTND:……………………………….. Ngày cấp………………………….. Nơi cấp………………..

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………………………………….

Hiện nay, vợ tôi vừa sinh con ngày…………..….

Để có thời gian chăm sóc vợ và con mới sinh, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày…../…./…..đến ngày……/…../….. (3)

Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho…………………….…(4) hiện đang công tác tại…………………………………………(5)

Nếu có vấn đề phát sinh về công việc quan trọng, tôi cam kết sẽ hỗ trợ giải quyết nhanh nhất.

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Giám đốc

……….., ngày…..tháng…..năm……

Người làm đơn

Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam số 2

TÊN CƠ QUAN
……………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi: …………………………………………………

Tên tôi là: ……………………………………………… Sinh ngày …………………………………….

Chức vụ: …………………………………. Vị trí công tác: …………………………………………….

Số CMTND: ……………………………. Ngày cấp ………………………… Nơi cấp ………………

Địa chỉ hiện tại: ……………………………………………………………………………………………..

Vợ tôi vừa sinh con, để đảm bảo cho việc chăm sóc sức khỏe của vợ và con tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo Điều 34 của Luật bảo hiểm xã hội 2014 từ ngày…../…../…..đến ngày…../…../…….

Tôi xin cam đoan: Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc cho nhân viên có liên quan và sẽ đi làm lại khi hết thời gian nghỉ theo đúng quy định của Công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

……………, ngày…..tháng…..năm ……
Ý kiến của Giám đốcNgười làm đơn

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam

Theo khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, lao động nam đang tham gia bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản với thời gian như sau:

– 05 ngày làm việc nếu sinh thường;

– 07 ngày làm việc nếu sinh phải phẫu thuật hoặc sinh dưới 32 tuần tuổi;

– 10 ngày làm việc nếu sinh đôi; sinh ba trở lên thì cứ mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

– 14 ngày làm việc nếu sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật.

Thời gian nghỉ này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Khi nghỉ, lao động nam được hưởng chế độ thai sản với mức hưởng theo ngày. Cách tính như sau:

Mức hưởng = Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc: 24 x Số ngày nghỉ

Trường hợp lao động nam chưa đóng bảo hiểm xã hội đủ 06 tháng thì mức hưởng căn cứ vào mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Download tải mẫu hướng dẫn cách viết đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam Tại đây

Trên đây là những mẫu đơn xin chuyển trường của giáo viên các cấp được viết khi bạn đang muốn xin thay đổi từ trường học này sang trường học khác để công tác thuận tiện hơn. Các bạn đọc có thể tham khảo thêm các bài viết liên quan về thủ tục hành chính tại theheso.vn.

Tháng Năm 23, 2021 • Mẹo Hay • Tag: