Cách viết đơn xin xác nhận hộ khẩu mới nhất 2021

Cách viết đơn xin xác nhận hộ khẩu mới nhất 2021 là văn bản hành chính của công dân Việt Nam khi có nhu cầu xin xác nhận để làm các thủ tục ở nước ngoài, thuận tiện cho việc sinh sống, học tập và làm việc. Đơn xác nhận hộ khẩu cần có chứng thực của cơ quan công an nơi bạn đăng ký hộ khẩu thường trú. Cùng với theheso.vn tìm hiểu rõ hơn về giấy xin xác nhận hộ khẩu, nhân khẩu mời bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Cách viết đơn xin xác nhận hộ khẩu mới nhất 2021

Mẫu đơn xin xác nhận hộ khẩu

Nội dung cụ thể của mẫu đơn xin xác nhận hộ khẩu được trình bày cụ thể và rõ ràng dưới đây mời các bạn tham khảo, nghiên cữu kỹ nội dung để sử dụng trong các trường hợp cần thiết.

Ảnh 4×6 cm
(Đóng dấu giáp
lai của Công
an nơi xác nhận)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ KHẨU

Kính gửi: – Công an phường (xã, thị trấn) ……………………………………………………..

– Quận (huyện) …………………………………………………………………………..

– Thành phố (tỉnh) ……………………………………………………………………….

Tên tôi là (1): ……………………………………………………………………………….Giới tính: …………………

Sinh ngày: ………………………… tại ………………………………………………………………………………….

Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu số ………………………………………………………………………..

Cấp ngày ……….. tháng …… năm ………. cơ quan cấp……………………………………………………………

có hộ khẩu thường trú tại (2): …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Làm đơn này xin đề nghị Cơ quan Công an xác nhận cho tôi có đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ trên từ ngày ……. tháng …… năm ……. đến ngày ……. tháng ……. năm ……… để làm các thủ tục cần thiết ở nước ngoài.

…………….., ngày ……. tháng ……. năm …….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG AN(3):

Xác nhận anh (chị) ………………………………………………… sinh ngày …….. tháng ……… năm …….. có đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………… từ ngày ……… tháng ……… năm ……. đến ngày ….. tháng ….. năm ……..

……………….., ngày ……. tháng ……. năm ……….

Trưởng (hoặc Phó) Cơ quan Công an

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn viết đơn xin xác nhận hộ khẩu

Mục Kính gửi: ghi rõ ràng và chi tiết tên công an phường (xã), quận (huyện), thành phố (tỉnh) nơi người làm đơn đang cư trú.

Mục họ tên: ghi đầy đủ họ tên và giới tính của người làm đơn.

Mục ngày sinh: ghi ngày tháng năm sinh và nơi sinh theo giấy khai sinh. Xác định theo ngày, tháng, năm dương lịch và được ghi đầy đủ 02 chữ số cho ngày sinh, 02 chữ số cho các tháng sinh là tháng 01 và tháng 02, 04 chữ số cho năm sinh.

Mục thông tin giấy tờ nhân thân: ghi rõ số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc số hộ chiếu của người làm đơn, ngày cấp và nơi cấp giấy tờ nhân thân đó.

Mục Có hộ khẩu thường trú tại: ghi rõ địa chỉ nơi đăng ký thường trú của cá nhân có yêu cầu xác nhận hộ khẩu.

Mục thể hiện mục đích xin xác nhận hộ khẩu: Có thể ghi “Tôi làm đơn này xin đề nghị Cơ quan Công an xác nhận cho tôi có đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ trên từ ngày …tháng …năm …đến ngày …tháng…năm…để …….“. Lưu ý, ghi đầy đủ địa chỉ nơi người làm đơn muốn xin xác nhận và ngày tháng năm thường trú đến ngày tháng năm rời đi.

Mục Người làm đơn: ghi ngày tháng năm, dán ảnh, ký và ghi rõ họ tên. Sau đó nộp lên Công an phường (xã) để xác nhận.

Một số lưu ý khi ghi biểu mẫu xin xác nhận hộ khẩu:

Đơn xin xác nhận hộ khẩu dùng trong trường hợp nào?

Mỗi cá nhân là công dân Việt Nam thường có hộ khẩu thường trú ở Việt Nam. Để quản lý về nơi cư trú thường xuyên ổn định của cá nhân đó thì Cơ quan Công an quản lý về hộ khẩu nhân khẩu cấp Sổ hộ khẩu cho hộ gia đình, trong đó xác nhận cá nhân đó là nhân khẩu của hộ gia đình đó.

Tuy nhiên, có nhiều trường hợp trên thực tế không có sổ hộ khẩu do bị mất, bị hỏng, bị rách,… gây khó khăn khi thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan. Khi đó, cá nhân cần làm đơn xin xác nhận hộ khẩu để được xác nhận thông tin về hộ khẩu, nhân khẩu của mình, sử dụng thay cho sổ hộ khẩu trong trường hợp cần thiết.

Đơn xác nhận hộ khẩu cần có xác thực của cơ quan công an nơi đăng ký thường trú.

Như vậy, đơn xin xác nhận hộ khẩu được sử dụng trong những trường hợp sau:

Download tải mẫu hướng dẫn cách viết đơn xin xác nhận hộ khẩu Tại đây

Trên đây là mẫu đơn xin xác nhận hộ khẩu cần tuân thủ đầy đủ các quy định của văn bản hành chính. Đơn xác nhận hộ khẩu được coi là biểu mẫu quan trọng vì thế bạn cần chuẩn bị thông tin đầy đủ, điền các nội dung cho chính xác, rõ ràng, đúng thực tế. Các bạn đọc có thể tham khảo thêm các bài viết liên quan về thủ tục hành chính tại theheso.vn.

Tháng Năm 27, 2021 • Mẹo Hay • Tag: