Hướng dẫn cách viết số mũ, chỉ số dưới & chỉ số trên trong Excel

Hướng dẫn cách viết số mũ, chỉ số dưới & chỉ số trên trong Excel mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn. Đối với việc viết số mũ sẽ cho chúng ta thấy và thể hiện rõ giá trị của những con số trong những phép toán, những bài toán hay những dự án quy mô thực tế. Từ đó, người đọc, người làm việc dễ dàng phân tích và giải quyết vấn đề. Trong quá trình làm Excel sẽ có đôi lúc chúng ta sẽ không nhớ cách viết số mũ đơn giản. Cùng theheso tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Lợi ích của việc viết số mũ trong Excel

Hướng dẫn cách viết số mũ, chỉ số dưới & chỉ số trên trong Excel

Cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel

Sử dụng phím tắt

Đối với cách viết số mũ, chỉ số trên

Bước 1: Mở Excel và nhập dữ liệu bạn cần làm. Ví dụ bạn muốn thực hiện đánh Y mũ 2 trên Excel, bạn nhập Y2 vào ô.

Hướng dẫn cách viết số mũ, chỉ số dưới & chỉ số trên trong Excel

Bước 2: Bôi đen vào dữ liệu mà bạn muốn làm chỉ số mũ > Nhấn tổ hợp phím Ctrl + 1 > Nhấn tổ hợp phím Alt + E > Chọn OK.

Trong đó:

Hướng dẫn cách viết số mũ, chỉ số dưới & chỉ số trên trong Excel

Bước 3: Bạn đã thực hiện xong bước viết số mũ và chỉ số trên.

Hướng dẫn cách viết số mũ, chỉ số dưới & chỉ số trên trong Excel

Lưu ý: Để bỏ số mũ và trở về định dạng ban đầu, bạn thực hiện lại thao tác như Bước 2 là hoàn tất.

Đối với cách viết chỉ số dưới

Bước 1: Mở Excel và nhập dữ liệu bạn muốn thực hiện. Ví dụ bạn muốn nhập công thức hóa học của khí Cacbonic CO2, bạn nhập CO2 vào Excel.

Hướng dẫn cách viết số mũ, chỉ số dưới & chỉ số trên trong Excel

Bước 2: Bôi đen dữ liệu mà bạn muốn làm chỉ số dưới > Nhấn tổ hợp Ctrl + 1 > Nhấn tổ hợp Alt + B > Chọn OK để thực hiện.

Trong đó:

Hướng dẫn cách viết số mũ, chỉ số dưới & chỉ số trên trong Excel

Bước 3: Hoàn thành xong bước viết chỉ số dưới.

Hướng dẫn cách viết số mũ, chỉ số dưới & chỉ số trên trong Excel

Lưu ý: Để bỏ chỉ số dưới và trở về định dạng ban đầu, bạn thực hiện lại thao tác như Bước 2 là hoàn tất.

Viết số mũ bằng Quick Access Toolbar

Việc sử dụng viết số mũ bằng Quick Access Toolbar chỉ thực hiện được trên phiên bản Excel 2019.

Đối với cách viết số mũ, chỉ số trên

Bước 1: Chọn vào mũi tên xuống cạnh Quick Access Toolbar > Chọn More Commands.

Hướng dẫn cách viết số mũ, chỉ số dưới & chỉ số trên trong Excel

Bước 2: Tại mục Choose commands from, bạn cuộn xuống để tìm và chọn Superscript trong danh sách lệnh > Chọn Add.

Hướng dẫn cách viết số mũ, chỉ số dưới & chỉ số trên trong Excel

Bước 3: Lúc này danh sách lệnh ở trong khung bên phải > Chọn OK.

Hướng dẫn cách viết số mũ, chỉ số dưới & chỉ số trên trong Excel

Bước 4: Giờ đây, chỉ số trên đã hiện ở thanh công cụ và dễ dàng áp dụng định dạng. Bạn chỉ cần bôi đen ký tự cần viết số mũ và chọn vào ký hiệu chỉ số trên ở thanh công cụ là hoàn thành.

Hướng dẫn cách viết số mũ, chỉ số dưới & chỉ số trên trong Excel

Đối với cách viết chỉ số dưới

Bước 1: Chọn vào mũi tên xuống cạnh Quick Access Toolbar > Chọn More Commands.

Hướng dẫn cách viết số mũ, chỉ số dưới & chỉ số trên trong Excel

Bước 2: Tại mục Choose commands from, bạn cuộn xuống để tìm và chọn Subscript trong danh sách lệnh > Chọn Add.

Hướng dẫn cách viết số mũ, chỉ số dưới & chỉ số trên trong Excel

Bước 3: Lúc này danh sách lệnh ở trong khung bên phải > Chọn OK.

Hướng dẫn cách viết số mũ, chỉ số dưới & chỉ số trên trong Excel

Bước 4: Giờ đây, chỉ số dưới đã hiện ở thanh công cụ và dễ dàng áp dụng định dạng. Bạn chỉ cần bôi đen ký tự cần viết chỉ số dưới và chọn vào ký hiệu chỉ số dưới ở thanh công cụ là hoàn thành.

Hướng dẫn cách viết số mũ, chỉ số dưới & chỉ số trên trong Excel

Sử dụng định dạng trong Excel

Đối với cách viết số mũ, chỉ số trên

Bước 1: Bôi đen dữ liệu bạn muốn định dạng số mũ, sau đó nhấn chuột phải.

Hướng dẫn cách viết số mũ, chỉ số dưới & chỉ số trên trong Excel

Bước 2: Chọn Format Cells hoặc bạn có thể nhấn Ctrl + 1 để mở nhanh cửa sổ Format Cells.

Hướng dẫn cách viết số mũ, chỉ số dưới & chỉ số trên trong Excel

Bước 3: Khi mở hộp thoại Format Cells, bạn nhấn vào tab Font > Chọn Superscript trong mục Effects để chọn định dạng chỉ số trên.

Hướng dẫn cách viết số mũ, chỉ số dưới & chỉ số trên trong Excel

Bước 4: Nhấn OK để hoàn tất.

Hướng dẫn cách viết số mũ, chỉ số dưới & chỉ số trên trong Excel

Như vậy là bạn đã định dạng tùy chỉnh xong chỉ số trên.

Hướng dẫn cách viết số mũ, chỉ số dưới & chỉ số trên trong Excel
Lưu ý: Kết quả chỉ hiện ra ở ô hiển thị trực quan của giá trị. Còn trên thanh công thức sẽ hiển thị giá trị ban đầu.

Đối với cách viết chỉ số dưới

Các bước tương tự như mục trên:

Bước 1: Bôi đen dữ liệu bạn muốn định dạng chỉ số dưới, sau đó nhấn chuột phải.

Hướng dẫn cách viết số mũ, chỉ số dưới & chỉ số trên trong Excel

Bước 2: Chọn Format Cells hoặc bạn có thể nhấn Ctrl + 1 để mở nhanh cửa sổ Format Cells.

Hướng dẫn cách viết số mũ, chỉ số dưới & chỉ số trên trong Excel

Bước 3: Khi mở hộp thoại Format Cells, bạn nhấn vào tab Font > Trong mục Effects chọn Subscript.

Hướng dẫn cách viết số mũ, chỉ số dưới & chỉ số trên trong Excel

Bước 4: Nhấn OK là hoàn tất.

Hướng dẫn cách viết số mũ, chỉ số dưới & chỉ số trên trong Excel

Như vậy là bạn đã định dạng tùy chỉnh xong chỉ số dưới.

Hướng dẫn cách viết số mũ, chỉ số dưới & chỉ số trên trong Excel

Cách viết số mũ bằng hàm trong Excel

Cách để viết số mũ theo hàm như sau:

Ví dụ: Bạn muốn viết 2 mũ 3 bằng cách sử dụng hàm.

Hướng dẫn cách viết số mũ, chỉ số dưới & chỉ số trên trong Excel

Kết quả thực hiện được như sau:

Hướng dẫn cách viết số mũ, chỉ số dưới & chỉ số trên trong Excel

Cách viết số mũ bằng định dạng Equation

Bước 1: Mở Excel > Chọn Insert.

Hướng dẫn cách viết số mũ, chỉ số dưới & chỉ số trên trong Excel

Bước 2: Trong mục Symbols trên thanh công cụ > Chọn Equation.

Hướng dẫn cách viết số mũ, chỉ số dưới & chỉ số trên trong Excel

Bước 3: Vào thẻ Design > Chọn Script.

Hướng dẫn cách viết số mũ, chỉ số dưới & chỉ số trên trong Excel

Bước 4: Bạn có thể chọn chỉ số trên hoặc chỉ số dưới theo ý của mình. Ngoài ra, nếu bạn muốn viết kiểu lũy thừa của lũy thừa thì chọn viết cách này cũng hiệu quả.

Hướng dẫn cách viết số mũ, chỉ số dưới & chỉ số trên trong Excel

Bước 5: Chọn kiểu viết chỉ số > Chọn ô đầu tiên để viết theo hướng dẫn trong hình.

Hướng dẫn cách viết số mũ, chỉ số dưới & chỉ số trên trong Excel

Bước 6: Chọn vào ô thứ hai và nhập số mũ là hoàn tất.

Hướng dẫn cách viết số mũ, chỉ số dưới & chỉ số trên trong Excel

Cách viết số mũ bằng Ink Equation

Bước 1: Mở Excel > Chọn Insert.

Hướng dẫn cách viết số mũ, chỉ số dưới & chỉ số trên trong Excel

Bước 2: Trong mục Symbols trên thanh công cụ > Chọn Equation.

Hướng dẫn cách viết số mũ, chỉ số dưới & chỉ số trên trong Excel

Bước 3: Vào thẻ Design > Đến mục Tools > Chọn Ink Equation.

Hướng dẫn cách viết số mũ, chỉ số dưới & chỉ số trên trong Excel

Bước 4: Viết số mà bạn muốn viết vào bảng > Chọn Insert.

Hướng dẫn cách viết số mũ, chỉ số dưới & chỉ số trên trong Excel

Khi đó sẽ có các nút lệnh:

Write: Viết công thức.

Eraser: Xóa chữ cái bạn đã viết.

Select and Correct: Lựa chọn định dạng cho ký tự đã viết.

Clear: Xóa toàn bộ ký tự đã viết.

Hướng dẫn cách viết số mũ, chỉ số dưới & chỉ số trên trong Excel

Một số phím tắt để chèn số mũ trong Excel

Lưu ý:

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tổ hợp phím tắt để viết số mũ 1, 2 và 3 như sau:

Hướng dẫn cách viết số mũ, chỉ số dưới & chỉ số trên trong Excel

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Hãy chia sẻ những kinh nghiệm của bạn cho mọi người cùng biết nhé. Hi vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn. Chúc các bạn thành công.

Tháng Hai 28, 2022 • Mẹo Hay