Hướng dẫn cách sử dụng hàm Upper trong Excel

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Upper trong Excel mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn. Hàm UPPER trong Excel thường được người dùng sử dụng thường xuyên nhằm chuyển đổi chữ thường sang chữ hoa nhanh chóng. Hãy cùng theheso tìm hiểu cách sử dụng hàm Upper trong Excel để chuyển chữ thường thành chữ hoa nhanh chóng qua bài viết sau đây nhé.

Hàm UPPER là gì?

Hàm UPPER là hàm dùng để chuyển chữ cái thường thành chữ in hoa.

Hàm UPPER được ứng dụng trong excel để:

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Upper trong Excel

Công thức hàm UPPER

Cú pháp: =UPPER(text)

Trong đó:

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Upper trong Excel

Ví dụ cách sử dụng hàm UPPER

Bạn có thể truy cập vào đây để tải về các file ví dụ bên dưới.

Bạn muốn chuyển toàn bộ chữ thường thành chữ hoa ta làm như sau:

Bước 1: Tại ô B4, bạn nhập hàm =UPPER(A4).

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Upper trong Excel

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả. Nghĩa là hàn UPPER đã chuyển toàn bộ chữ thường trong ô A4 thành chữ hoa trong ô B4.

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Upper trong Excel

Bước 3: Sao chép vào những ô còn lại ta được kết quả như hình.

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Upper trong Excel

Hàm UPPER kết hợp với hàm SEARCH

Để viết hoa cụm từ “học Excel” trong chuỗi văn bản “Tôi muốn học Excel online” ta làm như sau:

Bước 1: Trong bảng tính Excel, bạn nhập hàm =SEARCH(“học Excel”,B4) vào ô tham chiếu để tìm vị trí chữ “học Excel” trong dữ liệu ban đầu.

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Upper trong Excel

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả. Nghĩa là cụm từ “học Excel” bắt đầu từ vị trí thứ 10 trong chuỗi văn bản (tính cả khoảng trắng).

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Upper trong Excel

Bước 3: Để đo độ dài của ký tự cần chuyển, bạn nhập hàm =LEN(“học Excel”) vào ô tham chiếu.

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Upper trong Excel

Bước 4: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả. Nghĩa là độ dài của cụm từ “học Excel” có 9 ký tự (tính cả khoảng trắng).

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Upper trong Excel

Bước 5: Sau đó, bạn nhập hàm =LEFT(B4,C7-1) vào ô tham chiếu để tách ký tự bên trái.

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Upper trong Excel

Bước 6: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Upper trong Excel

Bước 7: Để viết hoa chữ “học Excel” bạn hãy nhập hàm =UPPER(“học Excel”) vào ô tham chiếu.

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Upper trong Excel

Bước 8: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Upper trong Excel

Bước 9: Bạn nhập hàm =RIGHT(B4,LEN(B4)-C7-C8) vào ô tham chiếu để tách ký tự bên phải.

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Upper trong Excel

Bước 10: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Upper trong Excel

Bước 11: Bạn hãy ghép các kết quả đã có với nhau vào ô tham chiếu bằng cách nhập =C9&C10&C11.

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Upper trong Excel

Bước 12: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Upper trong Excel

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách sử dụng hàm Upper trong Excel để chuyển chữ thường thành chữ hoa nhanh chóng mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Hãy chia sẻ những kinh nghiệm của bạn cho mọi người cùng biết nhé. Hi vọng những thông tin này sẽ mang lại hữu ích cho bạn khi sử dụng. Chúc các bạn thành công.

Tháng Ba 9, 2022 • Mẹo Hay