Hướng dẫn cách xử lý khi quên mật khẩu file trong Excel

Hướng dẫn cách xử lý khi quên mật khẩu file trong Excel mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn. Để bảo mật các dữ liệu cực kì quan trọng trong file Excel, việc tạo mật khẩu cho file là một điều vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, vấn đề quên mật khẩu sau một thời gian dài không sử dụng cũng rất phổ biến. Theheso sẽ hướng dẫn cách xử lý khi quên mật khẩu file Excel qua bài viết dưới đây nhé.

Mở file Excel quên mật khẩu bằng đoạn script

Bước 1: Mở file Excel chứa Sheet cần mở mật khẩu, sau đó nhấn tổ hợp phím Alt + F11 và cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications hiển thị.

Hướng dẫn cách xử lý khi quên mật khẩu file trong Excel

Bước 2: Tiếp theo, nhấn chọn Insert > Chọn Module.

Hướng dẫn cách xử lý khi quên mật khẩu file trong Excel

Bước 3: Sau đó, bạn copy đoạn mã dưới đây và dán vào khung bên phải như hình bên dưới.

Sub PasswordBreaker()

If ActiveSheet.ProtectContents = False Then

MsgBox “Sheet ‘” & ActiveSheet.Name & “‘ is unprotected!”, vbInformation

Else

If MsgBox(“Sheet ‘” & ActiveSheet.Name & “‘ is protected, do you want to unprotect it?”, _

vbYesNo + vbQuestion, “Unprotect Active Sheet”) = vbNo Then Exit Sub

Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer

Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer

Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer

Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer

On Error Resume Next

For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66

For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66

For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66

For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126

ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _

Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _

Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)

Next: Next: Next: Next: Next: Next

Next: Next: Next: Next: Next: Next

If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox “Sheet ‘” & ActiveSheet.Name & “‘ is unprotected!”, vbInformation

End If

End Sub

Hướng dẫn cách xử lý khi quên mật khẩu file trong Excel

Bước 4: Bạn nhấn qua file Excel, trên thanh công cụ, chọn View > Chọn Macros.

Hướng dẫn cách xử lý khi quên mật khẩu file trong Excel

Bước 5: Cửa sổ Macro xuất hiện, bạn chọn PasswordBreaker và nhấn Run để chạy đoạn mã.

Hướng dẫn cách xử lý khi quên mật khẩu file trong Excel

Bước 6: Thông báo xác nhận mở khóa được hiển thị trên màn hình, bạn chọn Yes.

Hướng dẫn cách xử lý khi quên mật khẩu file trong Excel

Bước 7: Sau khi mở khóa thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo như hình dưới đây. Bạn chọn OK, vậy là bạn có thể chỉnh sửa Sheet bình thường.

Hướng dẫn cách xử lý khi quên mật khẩu file trong Excel

Lưu ý:

Mở file Excel bằng cách khôi phục mật khẩu đã quên

Lưu ý:

Phần mềm chỉ mở khóa miễn phí được file có mật khẩu từ 3 ký tự trở xuống. Để mở khóa cho file có mật khẩu trên 3 ký tự, bạn cần mua bản quyền của phần mềm.

Bước 1: Tải và cài đặt phần mềm iSumsoft Excel Password Refixer

Bước 2: Mở phần mềm iSumsoft Excel Password Refixer, bạn chọn Open.

Hướng dẫn cách xử lý khi quên mật khẩu file trong Excel

Sau đó, chọn file Excel bạn muốn khôi phục mật khẩu và nhấn Open.

Hướng dẫn cách xử lý khi quên mật khẩu file trong Excel

Bước 3: Chọn kiểu tấn công vào file.

Hướng dẫn cách xử lý khi quên mật khẩu file trong Excel

Normal: Nếu không biết hoặc không nhớ bất kỳ ký tự nào của mật khẩu file Excel này, bạn hãy chọn Normal để thử tất cả các trường hợp có thể xảy ra để khôi phục mật khẩu. Bạn cần thiết lập độ dài mật khẩu để có thể tấn công nhanh hơn.

Hướng dẫn cách xử lý khi quên mật khẩu file trong Excel

Mask: Chọn kiểu tấn công Mask nếu bạn vẫn nhớ một số ký tự mật khẩu. Kỹ thuật này sẽ nhanh hơn so với Normal. Trước tiên, bạn chọn vào Normal để cài đặt độ dài mật khẩu như cách trên. Sau đó, chọn Mask để chỉ định mật khẩu, sử dụng dấu “?” thay thế cho ký tự bạn không biết.

Hướng dẫn cách xử lý khi quên mật khẩu file trong Excel

Dictionary: Nếu bạn có ghi chú mật khẩu trên một tài liệu nào đó, hãy tạo một từ điển mật khẩu với nó, sau đó chọn loại tấn công Dictionary để khôi phục mật khẩu nhanh hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sử dụng từ điển được tạo bởi chương trình mật khẩu.

Hướng dẫn cách xử lý khi quên mật khẩu file trong Excel

Smart: Nếu mật khẩu mà bạn đặt phức tạp và không nhớ gì, hãy chọn kiểu tấn công này.

Hướng dẫn cách xử lý khi quên mật khẩu file trong Excel

Bước 4: Nhấn Start để bắt đầu khôi phục lại mật khẩu.

Hướng dẫn cách xử lý khi quên mật khẩu file trong Excel

Bước 5: Sau khi mã hóa mật khẩu thành công, mật khẩu sẽ hiển thị trên màn hình như hình bên dưới.

Hướng dẫn cách xử lý khi quên mật khẩu file trong Excel

Mở file Excel bằng cách phá mật khẩu

Lưu ý: Phần mềm chỉ hỗ trợ file Excel có định dạng .xls. Vì vậy bạn cần chuyển đổi file Excel có đuôi .xlsx sang đuôi .xls

Bước 1: Tải và cài đặt phần mềm iSumsoft Excel Password Remover

Bước 2: Mở phần mềm iSumsoft Excel Password Remover và chọn Open.

Hướng dẫn cách xử lý khi quên mật khẩu file trong Excel

Sau đó, chọn file Excel bạn muốn khôi phục mật khẩu và nhấn Open.

Hướng dẫn cách xử lý khi quên mật khẩu file trong Excel

Bước 3: Bạn nhấn Remove Password để phá mật khẩu.

Hướng dẫn cách xử lý khi quên mật khẩu file trong Excel

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách xử lý khi quên mật khẩu file trong Excel mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Hãy chia sẻ những kinh nghiệm của bạn cho mọi người cùng biết nhé. Hi vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn. Chúc các bạn thành công.

Tháng Ba 4, 2022 • Mẹo Hay